OAJ KAJAANI puolustaa opettajien etuja

Kuntavaalit 2021

Paikallisyhdistys edustaa 760 kajaanilaista ammatillista, yleissivistävää ja varhaiskasvatuksen opettajaa. Jäsenemme toimivat opettajina päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa, kansalaisopistoissa, ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa sekä yksityisellä sektorilla.

Tehtävämme on valvoa ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa. Teemme esityksiä, aloitteita ja annamme lausuntoja kajaanilaisille koulutuksen järjestäjille, päättäjille, OAJ:n alue- ja valtakunnan tasolle sekä medialle. Järjestämme jäsenillemme kokouksia, koulutuksia ja luentotilaisuuksia sekä juhlia, retkiä että hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.

 

Tervetuloa OAJ Kajaanin paikallisyhdistyksen järjestämään striimattuun vaalipaneeliin!   

OAJ Kajaani järjestää vaalipaneelin keskiviikkona 19.5.2021 klo 17.30-19.

Paneelia pääset seuraamaan tästä linkistä:  https://vimeo.com/547885564   ( kopioi linkki)

Vaalipaneelin juontaa  Heikki Kallunki, JUKO pääluottamusmies

Olemme kutsuneet paneeliin mm. opettajataustaisia ehdokkaita eri puolueista.

Tule kuulemaan kunnallisvaaliehdokkaiden ajatuksia!

Lämpimästi tervetuloa!

 

 

 

KUNTAVAALIT 2021

ISOT ASIAT päätetään lähellä sinua

#KOULUTUSRATKAISEE

#KUNTAVAALIT2021

Poikkeukselliset ajat nostavat esiin niitä yhteiskunnan toimijoita, jotka pitävät pyörät pyörimässä myös vaikeina aikoina. Kuntien sivistystoimen työ on tullut näkyväksi, ja yleinen tietoisuus opetushenkilöstön tekemän työn merkityksellisyydestä on kasvanut.

Kelpoiset opettajat turvaavat laadukkaat kasvatus- ja koulutuspalvelut. Kaupunki saa motivoituneita ja sitoutuneita opettajia, kun se huolehtii henkilöstön täydennys- ja muuntokoulutuksesta. Hyvällä ja kannustavalla johtamisella on myönteinen vaikutus työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Esimiehillä ja johtajilla on oltava tosiasialliset mahdollisuudet johtamiseen. Johtajien osaamisen kehittämisestä on pidettävä huolta.

Laki turvaa oppijoille turvallisen oppimisympäristön ja oikeuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen kaikkina koulupäivinä. Lapsilla ja nuorilla on myös oikeus oppimisen edellyttämään ohjaukseen ja tukeen. Laadukasta opetusta on mahdollista antaa vain, jos ryhmät ovat riittävän pienet.

Laadukkaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen lisäksi koulun yhteisöllisyys nousi uuteen arvoon koronaepidemian aikana. Lapsi kehittyy, kasvaa ja oppii parhaiten yhdessä toisten kanssa. Tämän näkevät varhaiskasvatuksen ammattilaiset päiväkodeissa joka päivä. Pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistumiseen tulee kannustaa. Taiteen perusopintoja ja vapaan sivistystyön opintoja tarjoamalla kaikilla kaupungin asukkailla on mahdollisuus harrastamiseen, oppimiseen ja itsensä kehittämisen ikään ja taustaan katsomatta.

Hyvä kuntapäättäjä ei yritä tasapainottaa taloutta lomauttamalla opettajia. Lomautus ei ole missään kunnassa tuottanut tavoiteltuja menosäästöjä. Sen sijaan se aiheuttaa pysyvää haittaa paitsi oppimiselle, myös kunnan maineelle ja uskottavuudelle laadukkaan koulutuksen järjestäjänä. Koulutukseen sijoittaminen tuottaa pitkällä aikavälillä säästöjä kunnan muilla toimialoilla. Tämä on koettu myös Kajaanissa.

Kajaanin sivistystoimialalla on parhaillaan käynnissä toimialan talouden lisäsäästöjen etsiminen. Tulevien vuosien oppilasmäärän aleneminen pakottaa osaltaan tekemään ratkaisuja. Rajalliset voimavarat on tarkoituksenmukaisempaa käyttää opetuksen laadun jatkuvaan kehittämiseen kuin rakennusten ylläpitämiseen. Oppilaitosverkkoa on tiivistettävä, vaikka koulujen ja päiväkotien lakkauttaminen on aina kuntapolitiikan kuuma peruna. Vaaleilla valittavien päättäjien on pystyttävä tekemään päätöksiä rakennusten suhteen. Heidän on pystyttävä tarkastelemaan asiaa kokonaisuuden kannalta ja valintatilanteessa säästöt on tehtävä rakennuksista, ei opetuksesta. Vaihtoehto koulun arjesta leikkaaminen ei ole lasten eikä työntekijöiden edun mukaista.

Kaupungin investointiohjelmassa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten on oltava tärkeyslistan kärjessä. Oppilaitokset ja päiväkodit on pidettävä hyvässä kunnossa, etteivät oppiminen, opiskelu ja hyvinvointi vaarannu. Tähän Kajaanissa on panostettukin kiitettävästi.

Kaupungin edustajien on toimittava vastuullisina omistajina koulutusliikelaitoksessa, Edukaissa ja ammattikorkeakoulussa, sillä koulutuksen tuottama osaaminen on tärkeää Kajaanin menestymiselle. Laadukas ja oikein mitoitettu ammatillinen koulutus turvaa osaavan työvoiman riittävyyden kaupungin alueella. Ammattikorkeakoulussa tehtävä tutkimustyö hyödyttää paikallisten yritysten kasvua ja menestymistä. Tarvitsemme osaavaa työvoimaa ja tulevia yrittäjiä. Ammattia ei kuitenkaan voi oppia etänä, siksi kontaktiopetuksen määrää pitää ammatillisissa oppilaitoksissa lisätä.

Toimivat, laadukkaat palvelut houkuttelevat Kajaaniin uusia asukkaita ja yrityksiä. Lapsiperheitä vetää puoleensa laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus. Muut kasvatus-, koulutus- ja tutkimuspalvelut lisäävät osaltaan alueen arvoa. Ne houkuttelevat kaupunkiin uusia asukkaita ja yrityksiä sekä osaavaa työvoimaa ja saavat heidät jäämään. Valtuustoon valittujen on huolehdittava, että Kajaanin kasvatus- ja koulutuspalvelut pysyvät laadukkaina. Suomessa on maailman parhaat opettajat, ja jokaisessa kunnassa on maailman parasta opetusta, jos kuntapäättäjät niin haluavat. Näin myös Kajaanissa. Isot asiat päätetään lähellä meitä!