YSI – yleissivistävien opettajien jaosto

OAJ Kajaanin ysijaokseen kuuluu lähes 300 OAJ Kajaanin jäsentä ja kajaanilaista opettajaa, jotka opettavat perusopetuksessa, lukiossa ja kansalaisopistossa. 

Ysijaos pyrkii kokoontumaan neljä kertaa lukuvuoden aikana kuulemaan terveisiä eri kouluilta ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Mukaan tapaamisiin kutsutaan yleensä myös luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutettu. 

Pidämme tiiviisti yhteyttä kaupungin sivistysjohtajaan sekä perusopetuksen tulosaluejohtajaan. Seuraamme sivistyslautakunnan kokousten esityslistoja ja tarvittaessa laadimme kannanottoja ja pyrimme tiedottamaan sekä vaikuttamaan sivistyslautakunnan jäseniin meitä koskevien päätösten teossa. Lisäksi tuemme paikallisyhdistystä eri tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä.

Ysijaoksen pohjana on entinen Kajaanin OAY:n hallitus. Pyrimme huolehtimaan, että jaoksessa on kattava edustus eri kouluillta ja eri tehtävissä olevia sekä eri-ikäisiä opettajia. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan YSI-jaoksen  toimintaan, ilmoita siitä koulusi yhteysopettajalle, jollekin ysijaoksen jäsenelle tai suoraan ysijaoksen vetäjälle Erika Mankiselle. 

 

YSI-jaos 2022-2023

Erika Mankinen, Kätönlahden koulu, lo

Saara Kupiainen, Kajaanin lukio, ao

Merja Junkkila, Kajaanin lyseo, ao

Tarja Karvonen, Kajaanin lyseo, eo

Minna-Liisa Haverinen, Lehtikankaan koulu, eo

Kaisaleena Karppinen, Lehtikankaan koulu, lo

Sonja Keränen, Lohtajan koulu, lo

Marika Pylkkänen, Soidinsuon koulu, lo

Mira Fordell, Kajaanin lyseo, ao