Hallituksen jäsenet 2021-2022

Paikallisyhdistyksen hallinto

Paikallisyhdistyksen toimintaa luotsaavat hallitus ja jaostot. Paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuoroisia. Hallituksessa on 9 jäsentä ja puheenjohtaja.

Hallituksen paikkajako

Jokaista alkavaa 100:a jäsentä kohden jaoksella on yksi hallituspaikka.

VOL -kaksi paikkaa

YSI – neljä paikkaa

OAO – kolme paikkaa

Hallitus 2021

 OAJ Kajaanin puheenjohtaja, YSI-jaoksen vetäjä

Erika Mankinen, erika.mankinen@kajaani.net

1. varapuheenjohtaja

Leena Lerssi (OAO)

2. varapuheenjohtaja, VOL-jaoksen vetäjä 

Marru Komulainen (VOL)

OAO-jaoksen vetäjä

Heli Ylitalo (OAO)

Sihteeri ja jäsensihteeri

Sonja Keränen (YSI)

Taloudenhoitaja 

Juhani Tikkanen

Koulutus- ja virkistysvastaava

Marika Pylkkänen (YSI, OAJ-valtuutettu)

Tiedottaja

Anu Kemppainen (OAO)

Jäsen 

Tarja Karvonen  (YSI)

Jäsen 

Merja Junkkila (YSI)

Jäsen 

Anita Räisänen (VOL)