Mitä me teemme?

OAJ KAJAANI

OAJ Kajaanin paikallisyhdistys edustaa n. 760 kajaanilaista eri alojen opettajaa varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakouluun. 

OAJ Kajaanilla on sekä henkilöjäseniä että yhdistysjäseniä, joita ovat Kajaanin ammatilliset opettajat  ry, Kainuun kauppa- ja kulttuuriopettajat, Kajaanin musiikinopettajien liitto ry (SMOL) sekä  TOOL ry (ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen koulutusalan opettajajärjestö). 

 

EDUNVALVONTA

 

Yhdistyksen sääntöjen 2 § ja 3§ mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 1. jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,
 2. opetusalan jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi,
 3. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,
 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa,
 5. opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseksi 
 6. jäsentensä muodostamien pedagogisten kerhojen tai yhdistysten toiminnan tukemiseksi.

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. valvoo ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa
 2. tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa,
 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
 4. järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia,
 5. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia,
 6. huolehtii viestinnästä jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa, 
 7. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia. Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

 

LUOTTAMUSMIESPALVELUT

 

Jäsenenä saat OAJ:n kouluttaman luottamusmiehen palvelut. Luottamusmies toimii lähellä opettajia ja tuntee paikalliset säännöt, määräykset ja sopimukset sekä työpaikan olosuhteet.

Olethan muistanut puhua oman esimiehesi kanssa? Jos se ei auta, niin yhteysopettajat, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu ja jaoksen vetäjä sekä yhdistyksen puheenjohtaja ovat OAJ Kajaanin jäseniä varten. 

 

JUKO:n pääluottamusmies Heikki Kallunki heikki.kallunki(at)edu.kajaani.fi

OAJ:n aluetoimisto, Louhikatu 8 A 3, p: 050 0582 453

Vastuukoulut: Kaikki päiväkodit, perusopetuksen koulut, kansalaisopisto, musiikkiopisto ja koulutusliikelaitos

Varapääluottamusmies: Mira Fordell,  mira.fordell(at)edukajaani.fi

 

Eri yksiköiden luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät kohdasta alueasiantuntija, luottamusmiehet, työsuojelu- ja OAJ valtuutetut. 

 

 

 

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT:

Työturvallisuuspäällikkö ja Kajaanin kaupungin työsuojeluvaltuutettu

Kajaanin kaupunki Kaisu Soukkala-Hekkala

Toimisto: Pohjolankatu 25 D 27

Puhelin: 044 – 7100404

E-mail: kaisu.soukkala-hekkala(at)kajaani.fi

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu Leena Lerssi 044-7101 240

E-mail: leena.lerssi@kamk.fi